Ayad Zarif

Ayad Zarif

İnsanların Tanrı’yı tanımaları için büyük bir çalışma ve gayret gösteren Ayad, Tanrı’nın ve Kutsal yazıların önemini uzun yıllar önce keşfetmiş ve onlara iman etmiştir. Bunun sonucunda hayatı değişti ve olgun bir imanlı olmuştur. Kutsal yazılar her insanın yaşamını iyi yönde değiştirdiğine yürekten iman eder ve bu değişimin herkes tarafından benimsenmesini arzu eder. Rab’bin hizmetkârı olarak hayatına devam ediyor ve kilisenin Ruh’ta güçlenmesi için emek ve gayret göstermektedir…