Sunucular

“Gökte uçan kuşlara bakın! Ne eker, ne biçer, ne de ambarlarda yiyecek biriktirirler.
Göksel Babanız yine de onları doyurur. Siz onlardan çok daha değerli değil misiniz?”